Sztuki walki

Wprowadzenie

Sztuki walki, znane również pod nazwą systemów walki, uczą sposobów walki wręcz, zazwyczaj bez użycia broni. Podstawą nauki wszelkich sztuk walki jest trening, który zazwyczaj uczy umiejętności opanowania agresji, samoobrony, poprawia wydolność organizmu oraz uczy panowania nad emocjami.

Ideą Kokoro jest skupienie w jednym miejscu wybitnych zawodników i instruktorów z różnych sztuk walki oraz stworzenie najlepszych warunków do treningu oraz wymiany wiadomości i umiejętności pomiędzy stylami. Mimo, że sztuki walki różnią się pomiędzy sobą ze względu na sposób prowadzenia walki w stójce, parterze czy klinczu lub na sposób pokonania przeciwnika przez uderzenia czy chwyty w końcu ze względu na ilość ograniczeń podczas walki - "light-contact"/"semi-contact"/"full-contact" to wszystkie sztuki walki łączy jedna zasada – walka nie jest celem samym w sobie, tylko środkiem, który ma pomóc w osiągnięciu celu, czyli doskonalenia się, pokonywania swoich słabości, rozwóju psychicznego oraz duchowego. To właśnie dzięki temu sztuki walki przetrwały mimo coraz mniejszej wagi umiejętności walki wręcz we współczesnej wojnie.

W Kokoro stworzyliśmy warunki, aby można było doskonalić się w następujących sztukach walki:
- Aikido
- BJJ
- Boks
- Capoeira
- Judo
- Kyokushin Karate
- Joga