Sztuki walki

Przepisy - wersje skrócone

BRAZYLIJSKIE JIU - JITSU

I. ZAWODNICY

1. Zawodnik musi przedstawić aktualne badania lekarskie zezwalające na uprawianie sportu. Jeśli zawodnik jest niepełnoletni, musi przedstawić zgodę rodziców lub opiekunów na udział w zawodach.
2. Zawodnik zobowiązany jest posiadać kompletny i nieuszkodzony strój treningowy (kimono do jiu-jitsu lub judo) w dowolnym kolorze. Zawodnik wyczytany w pierwszej kolejności przewiązuje się w talii czerwonym pasem i jego tablicą punktową jest tablica czerwona. Zabronione jest posiadanie biżuterii, obuwia, okularów i innych części garderoby zagrażających bezpieczeństwu walczących.


II. ZASADY WALKI

1. Walka trwa 5 minut. Czas wykorzystany na interwencję lekarza zawodów, naradę sędziów i poprawę ubioru nie jest wliczany do czasu walki. Jeżeli 5-minutowa walka nie wyłoni zwycięzcy, zarządza się 1- minutową dogrywkę. Jeżeli i dogrywka nie wyłoni zwycięzcy, sędzia jako zwycięzcę wskazuje zawodnika aktywniejszego. Przy ocenie aktywności bierze się pod uwagę m.in. takie elementy, jak: dążenie do wykonania techniki, skuteczne ucieczki z pozycji zagrożenia, lepsza kontrola walki.
2. Walka kończy się przed upływem czasu zwycięstwem jednego z zawodników, jeżeli jego przeciwnik się podda, zostanie wycofany z dalszej walki przez lekarza zawodów lub zostanie zdyskwalifikowany. Po upływie regulaminowego czasu walki zwycięża zawodnik, który zgromadził więcej punktów.
3. Zabronione jest:
a. wszelkie rodzaje uderzeń i kopnięć;
b. atakowanie palcami oczu, uszu, nosa, ust, szyi, krocza;
c. chwytanie za krtań, uszy, nos, genitalia, włosy;
d. gryzienie, szczypanie; e. dźwignie na stawy palców;
f. dźwignie skrętne na staw kolanowy i skokowy;
g. "gołe" (zakładane bez pomocy kimona) dźwignie na kręgosłup;
h. "rozbijanie" podnoszenie i upuszczanie przeciwnika, który:
- trzyma zawodnika w gardzie
- trzyma zawodnika w duszeniu trójkątnym nogami
- założył dźwignię na staw łokciowy
- trzyma zawodnika w duszeniu gilotynowym
i. wszelkie formy niesportowego zachowania.
4. Techniki punktowane:
a. rzut, podcięcie lub inne obalenie przeciwnika - 2 pkt.;
b. pozycja dosiadająca - 4 pkt.;
c. wejście za plecy przeciwnika - 4 pkt.;
d. przejście gardy - 3 pkt.;
e. pozycja "kolano na brzuchu" - 2 pkt.;
f. przetoczenie z gardy - 2 pkt.
Pozycje punktowane są zaliczane, jeżeli zawodnik utrzyma je co najmniej przez 3 sekundy. Przerwanie lub przejście gardy jest zaliczane, jeżeli zawodnik po przerwaniu lub przejściu gardy utrzyma przez co najmniej 3 sekundy pozycję dosiadającą, "kolano na brzuchu", boczną lub "69".
5. Zawodnik zostaje ukarany ujemnym punktem, jeżeli:
a. unika walki celowo wychodząc poza pole walki;
b. przetrzymuje pasywnie (nie podejmuje prób wykonania akcji punktowej lub techniki kończącej) swojego przeciwnika w pozycji bocznej, dosiadającej, za plecami lub trzymaniu bocznym i 69 przez 20 sekund;
c. pomimo ostrzeżenia nadal przetrzymuje pasywnie przeciwnika w pozycji bocznej lub trzymaniu bocznym przez
10 sekund.
d. podważa decyzje sędziego.
6. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za:
a. celowe wykonanie techniki zabronionej.
b. niesportowe zachowanie swoje, trenera, klubowych kolegów
7. Decyzję o dyskwalifikacji podejmuje sędzia główny zawodów na wniosek sędziego walki.

SUBMISSION FIGHTING

Zawody rozgrywane są systemem pucharowym, tylko zwycięzca przechodzi do dalszej rundy.
Gi, Kimono i buty zapaśnicze są dozwolone.
Kiedy zawodnicy wyjdą z pola walki, sędzia przerwie walkę i wznowi ją na środku, w tej samej pozycji w jakiej
ją opuścili. Jeżeli zawodnicy opuścili pole walki na stojąco, również wznowienie nastąpi w tej pozycji.

Techniki dozwolone:
• Każdy rodzaj duszenia ( za wyjątkiem zatykania dłonią ust i nosa )
• Każda dźwignia na łokieć, nadgarstek czy bark
Techniki niedozwolone:
• "podwójny Nelson" oraz "krucyfiks" wszelkiego rodzaju dzwignie na kark i na nogi (zaawansowani prosta dzwignia
na kolano)
• Używanie t-shirta, gi, lub chwytanie za odzież przeciwnika
• Jakiekolwiek uderzenia
• Atakowanie oczu, zahaczanie palcami ust przeciwnika
• Łapanie za uszy
• Łapanie za włosy
• Wyłamywanie stawów paliczkowych zarówno u rąk jak i u stóp
• Uciskanie przeciwnika punktowo kciukami
• Drapanie i szczypanie
• Kopanie
• Gryzienie
• Dotykanie okolic krocza
• Odpychanie i ucisk twarzy dłońmi, łokciami i kolanami
• Używanie jakichkolwiek substancji powodujących „śliskość” skóry

Punkty:
2 - dosiad
2 – kolano na brzuch
2 – przetoczenia ( zakończone gardą lub półgardą )
2 – sprowadzenia ( zakończone gardą lub półgardą )
3 – wpięcie za plecy z zahaczeniem obu stóp
3 – obejście gardy
4 – czyste przetoczenie ( zakończone obejściem gardy – czyli pozycją dominującą )
4 – czyste sprowadzenie (zakończone obejściem gardy – czyli pozycją dominującą )
• Każda pozycja musi być utrzymana przez 3 sekundy lub więcej by być nagrodzoną punktami
• Przy częstych zmianach pozycji, punktowane są tylko te utrzymane przez 3 sekundy
• Każda zmiana pozycji z „na plecach” na „ na górze” traktowana jest jako przetoczenie

Kary:
• Kiedy zawodnik z własnej inicjatywy wskakuje do gardy, lub zmienia pozycję ze stojącej na siedzącą lub leżącą, i pozostaje tak z jakiegokolwiek powodu przez 3 sekundy lub więcej, będzie ukarany odjęciem jednego punktu
• Kiedy zawodnik przerywa kontakt z przeciwnikiem, cofa się lub unika nawiązania walki, będzie ukarany odjęciem jednego punktu
• Pasywny zawodnik będzie ostrzeŜony dwa razy, a później ukarany odjęciem punktu. Sędzia winien ostrzec pasywnego zawodnka werbalnie

O zwycięstwie decyduje:
• Poddanie się przeciwnika przez odklepanie ręką, nogą lub werbalnie
• Gdy sędzia dostrzeże, że jeden z zawodników nie jest w stanie się bronić lub jego zdrowiu zagraża bezpieczeństwo, może orzec o zwycięstwie przeciwnika
• Kiedy zawodnik dwukrotnie złamie zasady, zostanie przez sędziego zdyskwalifikowany

Można wygrać przez:
• Poddanie
• Punkty
• Decyzję sędziowską

Limity czasowe:
• 6 Minut, pierwsze 3 minuty bez punktów.
• 3 Minut dogrywki w razie remisu.

 

zobacz także:
Co to jest BJJ
Historia BJJ